Fara í efni

Sorpflokkun

Sorpflokkun

Íslenska Gámafélagið sér um sorphirðu í Borgarbyggð

Sími 577-5757 

Vefsíða Íslenska Gámafélagsins www.gamafelagid.is 

Frá 1. apríl 2020 er  þriggja tunnu kerfi í Borgarbyggð; græn endurvinnslutunna fyrir heimilisúrgang sem fer til endurvinnslu, brún tunna fyrir lífrænan eldhúsúrgang og grá tunna fyrir sorp sem fer í urðun.

Flokkun lífræns úrgangs er mikilvægt framlag til loftslagsmála, enda  er lífrænn eldhúsúrgangur ekki rusl heldur hráefni sem hægt er endurvinna og framleiða jarðvegsbæti og söfnun lífræns úrgangs til endurvinnslu samræmist því hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins. Þegar lífrænn úrgangur er urðaður glatast  mikilvæg lífræn efni og þá myndast metan í urðunarstaðnum sem er margfalt áhrifaríkari gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur.

Í lögum um meðhöndlun úrgangs kemur fram að  lífrænan úrgang skuli nota en ekki urða og í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar eru settar fram áætlanir um urðunarskatt og bann við urðun lífræns úrgangs. 

Einfaldar flokkunartöflur fyrir grænu og brúnu tunnurnar eru gagnlegar til að tileinka sér vinnubrögðin við flokkun.

Þeir sem ekki eru vissir um hvað á að fara í hvaða tunnu, eru hvattir til að skoða flæðiritið hér að neðan.

Allar fyrirspurnir, athugasemdir og ábendingdar varðandi brúnu tunnuna skal senda á borgarbyggd@borgarbyggd.is


Flokkunartöflur

Græna tunnan

Brúna tunnan


 

Sorphirðudagatöl 2022

Sorphirðudagatal í þéttbýli

Sorphirðudagatal í dreifbýli

 


Gámastöðin við Sólbakka 12

Opnunartími: 

Sunnudaga til föstudaga kl. 14:00-18:00

Laugardaga kl. 10:00-14:00

Íbúar sveitarfélagsins geta komið með allt að 8 rúmmetra af úrgangi frá heimilum  á gámastöðina á ári, án þess að greiða fyrir.


Annað

Það er á ábyrgð húsráðenda að halda sorpílátum hreinum, hreinsa snjó frá sorpgeymslum og tryggja að sorpílát séu tryggilega fest og fjúki ekki.

Frekari upplýsingar um sorphirðu  og úrgangsmál í Borgarbyggð er að finna hér.

Á heimasíðu Íslenska Gámafélagsins er auk þess að finna margvíslegar upplýsingar um endurvinnslu og flokkun.