Fara í efni

Laust starf byggingarfulltrúa í skipulags- og byggingardeild

Laust starf byggingarfulltrúa í skipulags- og byggingardeild

Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi, í nálægð við allt sem skiptir máli.

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingum sem sýna metnað og frumkvæði í starfi. Borgarbyggð hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem er framundan ætlum við að efla þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta áskornum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverfi og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn framúrskarandi þjónustu og öflugs vinnuumhverfis.

Erum við að leita að þér?

Starf auglýst sbr. 8.gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum sveitarfélagsins.
  • Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku og afgreiðslu á byggingarleyfisumsóknum.
  • Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt yfirferð og staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga.
  • Samskipti við hagsmunaaðila.
  • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af deildarstjóra skipulags- og byggingarmála.

Menntun og hæfniskröfur:

  • Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr.160/2010.
  • Æskilegt er að viðkomandi hafi góða þekkingu og reynslu á sviði byggingarmála.
  • Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á OneSystem er kostur.
  • Mikil samskipta- og samstarfshæfni ásamt frumkvæði og öguðum vinnubrögðum í starfi.
  • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

Frekari upplýsingar um störfin:

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns eru hvattir til að sækja um. Launakjör samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.

Umsóknir skal senda á netfangið atvinna@borgarbyggd.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

Vinnutími: Dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfssvið: Stjórnsýslu-og þjónustusvið

Umsóknarfrestur er til og með: 25. apríl 2021

Nánari upplýsingar veitir Guðný Elíasdóttir deildarstjóri skipulags- og byggingarmála,  netfang: gudny.eliasdottir@borgarbyggd.is – símanúmer: 433-7100