Fara í efni

Byggðarráð Borgarbyggðar

458. fundur 02. ágúst 2018 kl. 08:15 - 10:55 í fundarsal í ráðhúsi að Borgarbraut 14 í Borgarnesi
Nefndarmenn
  • Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir formaður
  • Guðveig Eyglóardóttir aðalmaður
  • Silja Eyrún Steingrímsdóttir varamaður
  • Magnús Smári Snorrason áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
  • Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri
  • Eiríkur Ólafsson
Fundargerð ritaði: Eiríkur Ólafsson
Dagskrá

1.Samningar milli sveitarfélaga - eftirlit ráðuneytis

1801172

Lagt fram erindi Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins dags. 23.05.2018 þar sem m.a. er óskað eftir áliti sveitarstjórnar hvort þurfi að endurskoða samstarf sveitarfélaga og þá að hvaða leyti. Á síðasta fundi byggðarráðs var afgreiðslu frestað til næsta fundar og sveitarstjóra falið að undirbúa bókun.
Byggðarráð ræddi erindið ítarlega og samþykkti að lokum eftirfarandi bókun:
„Í 1. mgr. 92. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 segir eftirfarandi um samvinnu sveitarfélaga:
„Tveimur eða fleiri sveitarfélögum er heimilt að hafa samvinnu sín á milli um framkvæmd afmarkaðra verkefna, enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót.“
Í 1. mgr. 94. gr. sömu laga segir:
„Sveitarfélögum er heimilt að stofna byggðasamlög sem taka að sér framkvæmd afmarkaðra verkefna þeirra, svo sem rekstur skóla eða brunavarnir.“
Í 96. gr. sömu laga segir sem hér segir:
„Sveitarfélög geta samið um að eitt sveitarfélag taki að sér verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög.
Þegar sveitarfélag tekur að sér verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög er heimilt að ákveða að þau sveitarfélög sem teljast kaupendur þjónustu tilnefni áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á fundi viðkomandi nefndar í því sveitarfélagi sem telst þjónustuveitandi þegar málefni samstarfsverkefnisins eru þar til umræðu.
Fulltrúar í sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem hafa falið öðru sveitarfélagi að annast fyrir sig afmörkuð verkefni samkvæmt þessari grein eiga sama rétt á aðgangi að gögnum og upplýsingum um það verkefni hjá því sveitarfélagi sem veitir þjónustuna og þeir hefðu ella haft skv. 28. gr.“
Ekki er farið hér nákvæmar út í texta sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um útfærslu á samvinnu milli sveitarfélaga, stofnun byggðasamlaga eða gerð samninga milli sveitarfélaga um framkvæmd einstakra verkefna. Það er þó fyrrgreindum lagagreinum sameiginlegt að ekki er í þeim að finna neinar takmarkanir á hvers eðlis þau verkefni eru sem sveitarfélag getur falið öðru sveitarfélagi að annast né eru settar neinar takmarkanir á þeim fjölda verkefna eða málaflokka sem eitt sveitarfélag nær samningum við annað sveitarfélag eða samstarfsvettvang sveitarfélaga að framkvæma.
Það er hins vegar kveðið skýrt á um hvaða aðgang það sveitarfélag, sem nær samningum við annað sveitarfélag að um að kaupa af því tiltekna þjónustu, hafi sama rétt að aðgangi að gögnum og upplýsingum þess sveitarfélags sem það kaupir þjónustuna af og þeir hefðu ella haft. (96. gr). Í lögunum er einnig kveðið á um að það sveitarfélag sem nær samningum við annað sveitarfélag um að kaupa af því tiltekna þjónustu hafi fullan aðgang að stjórnkerfi þjónustusala með setu áheyrnarfulltrúa í viðkomandi nefndum með málfrelsi og tillögurétt (96. gr).
Í þessu efni fara að mati byggðarráðs ekki saman réttindi og skyldur. Það er varla sjálfgefið að sveitarfélag, sem ekki hefur tök á að framkvæma lögbundin verkefni á eigin forsendum, hafi stjórnkerfislega aðkomu að stjórnkerfi þess sveitarfélags sem selur viðkomandi sveitarfélagi tiltekna þjónustu eða möguleika á aðgengi að öllum gögnum viðkomandi sveitarfélags vegna viðkomandi málaflokks eins og þeir hefðu ella haft. Til umhugsunar er hvort þetta fyrirkomulag samræmist nýjum persónuverndarlögum um aðkomu utanaðkomandi aðila að innri upplýsingum þjónustusalans.

Á undanförnum árum hefur farið fram nokkur umræða á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga hvað sé sveitarfélag og hvaða kröfur eigi að gera til einstakra eininga í þessum hluta stjórnsýslunnar. Í því sambandi hefur meðal annars verið varpað fram spurningum í þá veru hvort sveitarfélag þurfi að geta annast framkvæmd tiltekinna málaflokka á eigin forsendum til að geta kallast sveitarfélag. Má þar til nefna fræðslumál sem dæmi. Að mati byggðarráðs er eðlilegt að umræða um þessa hlið málsins haldi áfram og sé leidd til lykta.

Að lokum bendir byggðarráð á að það er ekki sjálfgefið að samningar takist milli sveitarfélaga um að eitt sveitarfélag annist tiltekna þjónustu fyrir annað sveitarfélag. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er ekkert sem kveður á um skyldur eins sveitarfélags gagnvart öðru í þessum efnum.“

2.Landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga

1806057

Lagt fram fundarboð á 32. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið verður á Akureyri 26. - 28. september n.k.

3.100 ára afmæli fullveldis Íslands

1807094

Rætt um hvort Borgarbyggð eigi að minnast 100 ára fullveldis Íslands þann 1. desember n.k.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

4.Ósk um samþykki eigenda OR fyrir láni frá EIB

1606035


Lögð fram svohljóðandi tillaga um ábyrgð á láni OR. Tillagan var áður samþykkt í júní 2016 en þarf að afgreiða aftur vegna formgalla:
"Byggðarráð Borgarbyggðar samþykkir að Borgarbyggð veiti Orkuveitu Reykjavíkur einfalda og hlutfallslega ábyrgð í samræmi við eignarhluta sinn á grundvelli ákvæðis 2. mgr. 3. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur af fjárhagslegum skuldbindingum fyrirtækisins vegna láns Orkuveitunnar hjá Evrópska fjárfestingabankanum (EIB) að fjárhæð EUR 70 milljónir. Um er að ræða lán til 15 ára og eru fyrstu 4 árin án afborgana."

Byggðarráð samþykkti tillöguna.
Í samræmi við 35. gr. V. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 31. gr samþykktar um stjórn Borgarbyggðar hefur byggðarráð heimild til fullnaðarákvörðunar mála á meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi. Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 5. júlí s.l. að fela byggðarráði fullnaðarafgreiðslu mála á fundum ráðsins 19.07.2018 og 02.08.2018.

5.Viðauki við fjárhagsáætlun 2018

1807081

Lögð fram tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2018. Í viðaukanum er gert ráð fyrir að launakostnaður í málaflokknum félagsþjónusta hækki um 10,6 millj og annar rekstrarkostnaður um 7,0 millj. Launakostnaður við fræðslumál hækkar um 40,6 millj vegna veikinda og nýrra kjarasamninga og annar rekstrarkostnaður hækkar um 2,2 millj. Launakostnaður íþrótta- og æskulýðsmála hækkar um 5,5 millj og slökkviliðs um 3,3 millj. Launakostnaður á umhverfis- og skipulagssviði hækkar um 4,0 millj og aðkeypt þjónusta um 20,3 millj. Þá hækkar kostnaður við snjómokstur og hálkueyðingu um 4,25 millj. Áætlaður launakostnaður á óreglulegum liðum lækkar um 40,0 millj. Í heildina hækkar rekstarkostnaður um 57,75 millj og verður áætlaður rekstrarafgangur samstæðureiknings 214,2 millj. Áætlun um framkvæmdir og fjárfestingar breytist ekki.
Tillagan var samþykkt samhljóða.

6.Fjárhagsáætlun 2019

1806099

Rætt um undirbúning fjárhagsáætlunar 2019.
Ákveðið var að fela sveitarstjóra að undirbúa vinnu við lengri framtíðarsýn t.d. með svipaðri vinnu og Brúin til framtíðar var.

7.Bréf ellilífeyrisþega varðandi afslátt af fasteignaskatti

1807102

Lagt fram bréf ellilífeyrisþega varðandi reglur um afslátt af fasteignaskatti til handa ellilífeyrisþegum og öryrkjum og samanburð við reglur Reykjavikurborgar. Einnig var lagt fram minnisblað sem sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs hefur tekið saman um málið þar sem gerður er samanburður á fyrrgreindum reglum milli fleiri sveitarfélaga.

8.Leigusamningar vegna Grunnskóla Borgarness

1807115

Lagðir fram samningar við Pétur Geirsson um leigu á Mjólkursamlaginu og Svannasveitina Fjólur um leigu skátahússins fyrir grunnskólanemendur fyrir næsta skólaár.
Byggðarráð samþykkti samningana.

9.Innkaupamál

1807116

Rætt almennt um innkaupamál Borgarbyggðar, innkaupareglur og innkauparáð. Fyrir liggur að endurskoða þurfi innkaupareglur Borgarbyggðar og virkja innkauparáð.
Byggðarráð hvetur til að leitað sé leiða í þessu efni til að lækka innkaupsverð þar sem færi eru á.
Byggðarráð óskar eftir að fá upplýsingar um stöðu innkaupamála á fundi sínum upp úr miðjum september.

10.Bréf íbúa Skeljabrekkubyggðar

1807119

Lagt fram bréf formanns félags frístundahúsaeigenda í Ytri-Skeljabrekkubyggð, dags. 26. júlí 2018, er varðar kröfur félagsins um þjónustu sveitarfélagsins við íbúa á svæðinu. ´
Byggðarráð fól sveitarstjóra að svara erindinu.

11.Atvinnu - og kynningarmál

1804071

Lögð fram drög að leigusamningi við Martins Millers Gin um Grímshúsið sem hafði verið þýddur á íslensku.
Byggðarráð lýsti yfir ánægju sinni með áhuga fyrirtækisins á að taka húsið til leigu til lengri tíma og ljúka endurgerð þess. Byggðarráð fól sveitarstjóra að annast framhald málsins hvað varðar samningagerð við MMG. Byggðarráð lagði áherslu á að vanda þyrfti ákvæði um leigutíma, leigukjör og hverjar yrðu skyldur sveitarfélagsins varðandi viðhald og umhverfi hússins á leigutímanum. Byggðarráð lagði einnig áherslu á að það væri Borgarbyggð sem færi með samningsumboð við MMG í þeim samningum sem framundan eru.

12.Örnefni á nýtt vatn

1807095

Í framhaldi af náttúruhamförunum í Hítardal hefur komið ábending frá Örnefnanefnd um að hefja þurfi undirbúning að því að gefa hinum nýju náttúrufyrirbærum nafn. Það er hlutverk sveitarstjórnar að gefa nýjum náttúrufyrirbærum nýtt nafn sbr. 7. gr. laga um örnefni nr. 22/2015.
Byggðarráð fól sveitarstjóra að annast framvindu málsins í samvinnu við heimaaðila.

13.Rallýkeppni um Kaldadal

1807134

Lagt fram erindi Bifreiðaíþróttaklúbbs Reykjavíkur, dags. 20. júlí 2018, um leyfi til að nota Kaldadal og Skíðsholtaveg fyrir akstursleið í Rallý Reykjavík sem haldið verður dagana 23. - 25. ágúst n.k. Erindið hefur fengið leyfi frá Vegagerðinni.
Byggðarráð samþykkti að heimila akstur um Kaldadal en sveitarstjóra falið að kanna betur hvort hægt sé að veita leyfi fyrir akstri um Skíðsholtaveg.

14.Lundur lnr. 134345 - stofnun lóðar, Litlagerði

1807014

Lögð fram umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. júlí 2018, um umsókn Jóns Gíslasonar um stofnun lóðar.
Byggðarráð samþykkti að lóðin verði stofnuð.

15.Beiðni um framkvæmdaleyfi til grjótnáms

1807137

Lagt fram erindi Landgræðslu ríkisins, dags. 31. júlí 2018, þar sem sótt er um um framkvæmdaleyfi til grjótnáms úr skriðunni í Hítardal.
Byggðarráð samþykkti erindið.

16.Skipan stjórnar Faxaflóahafna

1807138

Rætt um skipan stjórnar Faxaflóahafna.

17.Bréf til byggðarráðs

1807139

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar, dags. 5. júní, 2018 þar sem kemur fram ábending til Borgarbyggðar. Jafnframt var lagt fram svar Skipulagsstofnunar dags. 5. júní 2018 við bréfi sem lýtur að stjórnsýslu Borgarbyggðar. Í bréfi Skipulagsstofnunar kemur fram að stofnunin telur að það hafi dregist úr hófi að framkvæmda grenndarkynningu vegna Egilsgötu 6. Skipulagsstofnun kemur þeirri ábendingu á framfæri við Borgarbyggð að sveitarfélagið gæti framvegis að málshraða í málum sem lúta að grenndarkynningu. Fram kemur í bréfi Skipulagsstofnunar að Borgarbyggð lagði fram skýringar á töfum málsins í bréfi til Skipulagsstofnunar dags. 26. mars. sl. Þar kemur m.a. fram að tafir á grenndarkynningu eigi meðal annars rætur sínar að rekja í mikið annríki hjá starfsmönnum á umhverfis- og skipulagssviði, skipt hafi verið í tvígang á skömmum tíma um byggingarfulltrúa hjá sveitarfélaginu sem og forstöðumann umhverfis- og skipulagssviðs.
Byggðarráð tekur undir að miklu varði að erindi sem varðar byggingar- og skipulagsmál séu afgreidd á eðlilegum málshraða eftir því sem unnt er. Til að styrkja stöðu umhverfis- og skipulagssviðs hefur starfsmönnum þess verið fjölgað og skipulagi sviðsins verður breytt. Vinnuumhverfi starfsfólks hefur einnig verið styrkt til að bæta nýtingu á vinnutíma þess s.s. með breyttu fyrirkomulagi á móttöku erinda og skipulögðum viðtalstímum.
Formaður byggðarráðs kynnti bréf dags. 12. júlí 2018 frá IKAN ehf.

18.Ljósleiðari í Borgarbyggð - verklýsing

1805208

Lögð fram tilboðsskrá og verklýsing vegna útboðs á ljósleiðaralögn.
Samþykkt að heimila sveitarstjóra að fela Ríkiskaupum að auglýsa útboð á verkinu.

Fundi slitið - kl. 10:55.