Umhverfi og skipulag

  • Umhverfis- og skipulagssvið fer með skipulagsmál, umhverfismál, garðyrkju, landbúnaðarmál, hreinlætismál og byggingarmál samkvæmt skipulags-og byggingarlögum nr. 73/1997.
  • Umhverfis- og skipulagssvið annast stjórn verklegra framkvæmda á vegum sveitarfélagsins og hefur umsjón með viðhaldi fasteigna, gatnakerfi, holræsakerfi, opnum svæðum og sorpmálum á vegum þess.
  • Yfirumsjón með rekstri vatnsveitna er heyra undir Borgarbyggð.

Netföng og símanúmer starfsmanna

Ragnar Frank sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs – sími: 433-7100
Netfang: skipulagssvid@borgarbyggd.is

Þórólfur Óskarsson  byggingarfulltrúi – s: 433-7100
Netfang bygg@borgarbyggd.is 

Sigurður Friðgeir Friðriksson skipulagsfulltúi – sími 433-7100
Netfang: skipulagsfulltrui@borgarbyggd.is

Kristján Finnur Kristjánsson verkefnastjóri eignasjóðs – símar 433-7100, 898-2046

Netfang: eignasjodur@borgarbyggd.is

Hrafnhildur Tryggvadóttir verkefnastjóri – símar 433-7100, 849-2718
Netfang: hrafnhildur@borgarbyggd.is

Áhaldahús
Verkstjóri áhaldahúss: Ámundi Sigurðsson sími 431-3759, 892-5678
Netfang: ahaldahus@borgarbyggd.is

Slökkvilið Borgarbyggðar

Slökkviliðsstjóri: Bjarni Þorsteinsson, s.: 862-6222.
Netfang: slokkvilid@borgarbyggd.is