Skipulagsmál

Viðtalstímar skipulagsfulltrúa eru sem hér segir (s: 433-7100)

Símatímar: kl. 10-11 þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga

Viðtalstímar: kl. 11-12 þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga

Skipulagsauglýsingar

Birt 11.7.2019

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 178. fundi sínum þann 13. desember 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögu:
Iðunnarstaðir í Lundarreykjadal –
Tillaga að nýju deiliskipulagi


Markmið tillögunnar er að skapa ramma utan um heilstæðan og vistvænan hótelrekstur. Haft er að leiðarljósi við hönnun svæðisins að mannvirki falli sem best að umhverfi. Gert ráð fyrir þremur nýjum samtengdum byggingum, tveimur gistiálmum og byggingu sem hýsir veitingaaðstöðu. Byggingar verða tengdar saman með léttu þaki. Hámarksstærð samanlagðra gólfflata bygginga skal ekki vera meiri en 1350 m². Hámarks salarhæð bygginga skal ekki vera meiri en 6 m. Í tillögu er gert ráð fyrir 2,6 ha. tjaldsvæði. Sameiginleg aðkoma verður að tjaldsvæðinu og hótelinu.
Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 11. júlí 2019 til 23. ágúst 2019 og eru einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.
Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögu.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en mánudaginn 23. ágúast 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Deiliskipulagstillaga

Birt 22.5.2019

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 183. fundi sínum þann 9. maí 2019, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögur. Borgarbyggð auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi:

Bifröst í Borgarbyggð – tillaga að breytingu á deiliskipulagi.

Tillagan gerir ráð fyrir sameiningu lóða við Hamragarð, heildarstærð nýrrar lóðar verður 2.369m². Heimilt verður að byggja tengibyggingu á einni hæð að hámarki 125m². Tengibygging er á milli Hamragarðs og fyrrum verslunarbyggingar, sem mun hýsa móttöku og sali. Tillagan gerir ráð fyrir nýjum aðkomuvegi í framhaldi af Víðihrauni, norðaustur af leikskóla, sem tengir norðurbyggð við háskólasvæðið. Vesturhluti vegar er að hluta til á lóð leikskólans.

Tillaga að breytingu

Sólbakki í Borgarnesi – tillaga að breytingu á deiliskipulagi.

Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis við Sólbakka sem tók gildi 5. mars 2001. Eftirspurn er eftir minni athafnalóðum í Borgarnesi, í tillögu er gert ráð fyrir að skipta  tveimur óbyggðum lóðum, nr. 24 og 26, upp í fjórar lóðir; 24a, 24b, 26a og 26b. Nýtingarhlutfall lóða verður hámark 0,2. Lóðir nr. 30 til 31, stækka lítilsháttar.

Tillaga að breytingu

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 16. maí 2019 til 27. júní 2019 og eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en fimmtudaginn 27. júní 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Þriðjudaginn 28. maí 2019 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögur verður kynntar þeim sem þess óska.

 


Birt 21.5.2019

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 183. fundi sínum þann 9. maí 2019, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagslýsingar. Borgarbyggð auglýsir hér með skv. 30. gr. og 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Dílatangi í Borgarnesi – lýsing á skipulagsverkefni.

Fyrirhugað er að vinna nýtt deiliskipulag fyrir fyrir Kveldúlfsgötu, Þórðargötu, Dílahæð, Ánahlíð og nokkrar lóðir við Borgarbraut. Í gildi er deiliskipulag frá 2006, fyrir lóðirnar Borgarbraut 65 og 65A, þar er hjúkrunarheimili, heilsugæsla og íbúðarhús fyrir aldraða. Markmið tillögu er m.a. að staðfesta núverandi skipulag lóða og byggðarinnar sem risið hefur. Skoða á hvort mögulegt er að bæta við byggingarlóðum og jafnframt þarf að lagfæra lóðamörk í kringum hjúkrunarheimili og heilsugæslu. Gert er ráð fyrir nýjum stígum, meðal annars meðfram strönd, og tengingum við núverandi stígakerfi.

Lýsing á skipulagsverkefni

Borgarvogur í Borgarnesi – lýsing á skipulagsverkefni.

Fyrirhugað er að vinna nýtt deiliskipulag fyrir íþróttasvæðið í Borgarnesi ásamt Þorsteinsgötu, Kjartansgötu, Skallagrímsgötu og hluta Borgarbrautar. Ekkert deiliskipulag hefur verið í gildi á stærstum hluta svæðisins þó svæðið sé í raun fullbyggt. Í deiliskipulaginu verður gert ráð fyrir viðbyggingu við íþróttahúsið á fyllingu norðan/vestan megin við núverandi hús. Skoða á hvort mögulegt sé að staðsetja nýjan leikskóla innan skipulagssvæðisins. Einnig er gert ráð fyrir nýjum stígum og tengingum við núverandi stígakerfi. Hluti af stígakerfinu er möguleg fylling undir stíg í vík sunnan Kjartansgötu sem tengist við íþróttasvæðið.

Lýsing á skipulagsverkefni

Kárastaðir í Borgarbyggð – lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022, þ.e. breyta landnotkun svæðis úr landbúnaðarlandi í athafnasvæði. Breytingin mun taka til 2,4 ha svæðis, þannig að athafnasvæði (A2) stækkar sem því nemur. Ástæða breytingar er að fyrirhugað er að stækka lóð fyrirtækjanna Loftorku og Borgarverks. Með fyrirhugaðri breytingu munu þéttbýlismörk Borgarness stækka um 2,4 h. Svæðið afmarkast af athafnsvæði (A2) (Sólbakki) að austanverðu, iðnaðarsvæði (I1) að sunnanverðu og landbúnaðarlandi að norðan- og vestanverðu. Aðkoma að svæðinu er frá Vesturlandsvegi. Á Kárastaðalandi er stundaður frístundabúskapur. Þar er íbúðarhús og hlaða, nokkrar fornminjar eru á svæðinu.

Lýsing á breytingu

Skriflegum ábendingum vegna framangreindra skipulagslýsinga skal komið á framfæri bréflega eða með tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en fimmtudaginn 13. júní 2019.

Skipulagslýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 16. maí til 13. júní 2019 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.


Birt 11.3.2019

 Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 178. fundi sínum þann 13. desember 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögur:

Iðunnarstaðir í Lundarreykjadal – tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Fyrirhugað er að breyta landnotkun svæðis í landi Iðunnarstaða úr landbúnaði í verslun- og þjónustu og opið svæði til sérstakra nota. Breytingin mun taka til 4,2 ha. svæðis, verslun- og þjónustusvæði verði 1, 6 ha. og opið svæði til sérstakra nota 2,6 ha. Nýtingarhlutfall fyrir verslunar- og þjónustusvæðis reitinn verði 0,18.

Aðalskipulagsbreyting

Iðunnarstaðir í Lundarreykjadal – Tillaga að nýju deiliskipulagi

Markmið skipulagsins er að skapa ramma utan um heilstæðan og vistvænan hótelrekstur. Haft er að leiðarljósi við hönnun svæðisins að mannvirki falli sem best að umhverfi. Gert ráð fyrir þremur nýjum samtengdum byggingum, tveimur gistiálmum og byggingu sem hýsir veitingaaðstöðu. Byggingar verða tengdar saman með léttu þaki. Hámarksstærð samanlagðra gólfflata bygginga skal ekki vera meiri en 1350 m². Hámarks salarhæð bygginga skal ekki vera meiri en 6 m. Skipulagsáætlun gerir ráð fyrir 2,6 ha. tjaldsvæði. Sameiginleg aðkoma verður að tjaldsvæðinu og hótelinu

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 180. fundi sínum þann 14. febrúar 2019, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögu:

Urðarfellsvirkjun (Giljaböð) – breytingar á deiliskipulagi.

Innan deiliskipulagssvæðis Urðarfellskirkjunnar á lóðinni Sjónarhóll, er fyrirhugað að útbúa náttúruböð ásamt göngustígum, bílastæðum og þjónustubyggingum og vegi fyrir aðföng. Vatnið sem er veitt í náttúrulaugar kemur úr borholu sem er austan við Hringsgil. Engar breytingar eru gerðar á virkjun, einungis er verið að breyta hluta skipulagssvæðis og lagt er upp með að rask verði í lágmarki.

Deiliskipulagsbreyting

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 8. mars 2019 til 23. apríl 2019 og eru einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en mánudaginn 23. apríl 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 20. mars 2019 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögur verða kynntar þeim sem þess óska.


Birt 25.1.2019

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 178. fundi sínum þann 13. desember 2019 og á 179. fundi sínum þann 10. janúar 2019, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögur:

Fossatún – Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Verslunar- og þjónustusvæði stækkar til norðausturs. Forsendur fyrir breytingu er aukin eftirspurn gistingar og fjölbreytni í gistimöguleikum í Fossatúni. Svefnhýsi / skálar verða staðsett á því svæði sem var tjaldsvæði, en sú þjónusta hefur verið lögð niður. Málsmeðferð verður samkvæmt 36. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagslýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 25. janúar til 25. febrúar 2019 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, skal komið á framfæri bréflega eða með tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en föstudaginn 25. febrúar 2019.

Fossatún – lýsing

Frístundasvæði í Litlu-Tunguskógi  – Tillaga að nýju deiliskipulagi.

Í skipulagstillögu er 21 frístundahúsalóð og ein lóð undir dæluhús. Hverju húsi hefur verið valinn byggingarstaður sem fellur vel að landinu og veldur lágmarks röskun á gróðri og hrauni. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi frá 25. janúar til 11. mars 2019 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögu. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en mánudaginn 11. mars 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Deiliskipulag

Litlu-Tunguskógur, kynningarfundur.

Miðvikudaginn 6. febrúar 2019 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar þeim sem þess óska.

Birt 18.1.2019

Bjargsland II í Borgarnesi – Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 178. fundi sínum þann 13. desember 2018, samþykkt eftirfarandi tillögu. Tillagan var auglýst frá 19. september til 31. október 2018. Engar athugasemdir bárust sveitarfélaginu frá íbúum á athugasemdatímabili, tekið var tillit til umsagna frá lögaðilum. Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Miðnes í Borgarnesi – Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 179. fundi sínum þann 10. janúar 2019, samþykkt eftirfarandi tillögu. Tillagan var auglýst frá 16. nóvember til 28. desember 2018. Engar athugasemdir bárust sveitarfélaginu frá íbúum á athugasemdatímabili, tekið var tillit til umsagna frá lögaðilum. Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Þeir sem óska nánari upplýsinga varðandi ofangreint geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar.

Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is


Birt 20.12.2018

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 178. fundi sínum þann 13. desember 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögu:

Borgarbraut 55-59 í Borgarnesi – Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Markmið breytinganna er að sameina lóðir 57 – 59 í eina lóð m.t.t. eignaskiptasamninga. Einnig að leyfa útakstur frá bílaplani lóðar nr. 57 – 59 að Kveldúlfsgötu um skábraut, þar sem vinstri beygja verði bönnuð þegar ekið út á Kveldúlfsgötu. Innakstur verður eftir sem áður bannaður frá Kveldúlfsgötu. Engin breyting verður gerð á byggingamagni lóðanna þar sem lóðirnar eru þegar fullbyggðar. Málsmeðferð verði skv. 43. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 21. desember 2018 til 4. febrúar 2019 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en mánudaginn 4. febrúar 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 9. janúar 2019 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillagan verður kynnt þeim sem þess óska.

Uppdráttur 

Birt 6.12.2018

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 170. fundi sínum þann 14. maí 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögur:

Skotæfingasvæði í landi Hamars – Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Breyta á landnotkun svæðis í landi Hamars úr landbúnaði í opið svæði til sérstakra nota. Ný reið- og gönguleið verður lögð 400 m sunnan við skotæfingasvæðið. Nýr aðkomuvegur verður lagður að svæðinu, frá Bjarnhólum sunnan efnistökusvæðis og verður samnýttur með núverandi reið- og gönguleið. Málsmeðferð verður samkvæmt 36. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skotæfingarsvæði í landi Hamars – Tillaga að nýju deiliskipulagi.

Markmið deiliskipulags er að byggja upp skotæfingasvæði á 16, 7 ha svæði skammt norður af Borgarnesi. Á svæðinu er gert ráð fyrir 7 bílastæðum, félagshúsi, skeet-velli, riffilbraut og göngustíg frá bílastæði að skeet-velli, og meðfram riffilbraut að takmarki og kúlufangi. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi og Skipulagsstofnun Borgartúni 7 b í Reykjavík frá 10. desember til 21. janúar 2019 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en mánudaginn 21. janúar 2019 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 19. desember 2018 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar þeim sem þess óska.

Tillaga að aðalskipulagsbreytingu

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Umhverfisskýrsla

Skýrsla um hljóðmælingar

Birt 16.11.2018

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 175. fundi sínum þann 13. september 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi tillögur:

Miðnes í Borgarnesi – Tillaga að breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Með fyrirhugaðri deiliskipulagstillögu mun nýtingarhlutfall breytast á hluta svæðisins og er því gerð breyting á aðalskipulaginu. Málsmeðferð verður samkvæmt 31. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Miðnes í Borgarnesi – Tillaga að deiliskipulagi

Meginmarkmið skipulagstillögu eru að staðfesta lóðarmörk, afmarka byggingarreiti og setja skilmála um mannvirki á lóðum og hugsanlega frekari uppbyggingu. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 16. nóvember til 28. desember 2018 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en föstudaginn 28. desember 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 28. nóvember 2018 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar þeim sem þess óska.

Miðnes – aðalskipulagsbr. – greinargerð

Miðnes – deiliskipulagsuppdráttur

Miðnes – skilmálar

Birt 19.sept. 2018

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 171. fundi sínum þann 7. júní 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagsbreytingar:

 

Bjargsland II í Borgarnesi

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.  Skv. tillögunni breytist afmörkun íbúðarsvæðis Í10 og Í11 auk verslunar- og þjónustusvæðis S2. Íbúðarsvæði Í10 minnkar og verður einungis vestan Hrafnakletts, þ.e. tekur til gatnanna Kvíaholts, Stekkjarholts og Stöðulsholts. Íbúðasvæði Í12 verður til og afmarkast af Hrafnakletti til norðausturs og nýrri safngötu sem tengist þvert á Hrafnaklett. Svæðið nær yfir Fjóluklett og nýtt byggingarsvæði norðan hennar og að Í11. Opið svæði til sérstakra nota O15 (leikvöllur) fellur út og óbyggt svæði minnkar. Skipulagssvæðið er u.þ.b. 19,3 ha að stærð. Nýting lóða er skilgreind sérstaklega í deiliskipulaginu, ýmist með nýtingarhlutfalli eða hámarksbyggingarmagni. Ábendingar frá lögaðilum úr lýsingarferli hafa verið teknar til greina í breytingartillögunni. Málsmeðferð verður samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Aðalskipulagstillaga

Bjargsland II í Borgarnesi

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Bjargslands II. Að mati sveitarstjórnar Borgarbyggðar er nú talin þörf á að breyta framboði byggingarlóða þannig að færri lóðir verði fyrir einbýlishús en fleiri fyrir raðhús og smærri íbúðir. Ennfremur er talið nauðsynlegt að koma fyrir vegtengingu að næsta fyrirhugaða íbúðarsvæði, en það svæði er áætlað norðan við Bjargsland II. Ofantalin atriði og ákvörðun um að stækka skipulagssvæðið til norðurs og bæta við það atvinnulóðum við Egilsholt, leiddu til þess að ákveðið var að uppfæra skipulagið í heild þ.e. uppdrátt, skipulagslýsingu og skipulagsskilmála. Málsmeðferð verður samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsuppdráttur

Skýringaruppdráttur

Skilmálar

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 175. fundi sínum þann 13. september 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagsbreytingar:

Eskiholt 2

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi. Þær breytingar sem um ræðir er stækkun frístundabyggðarinnar til norðurs um 28 lóðir, stækkun 2 lóða og sameining 3 lóða, í landi sem tekið hefur verið úr landbúnaðarnotkun. Stækkunin er innan núverandi deiliskipulagsmarka. Aðkoma að nýja svæðinu er eftir núverandi vegi fyrir neðan Þverbrekku, en þar tekur við nýr vegur sem greinist í fjóra botnlanga. Vatnsból á svæðinu hefur verið lagt af og er byggðin nú tengd vatnsveitu Veitna. Málsmeðferð verður samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 19. september til 31. október 2018 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagstillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en miðvikudaginn 31. október 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 3. október 2018 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem breytingartillögurnar verða kynntar þeim sem þess óska.

 Deiliskipulagsbreyting

Deiliskipulagsuppdráttur

Hraunsnef

Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 fyrir Hraunsnef í Norðurárdal. Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar, bæta við frístundabyggð (F148) á um 21 ha svæði í landi Hraunsnefs, innan frístundasvæðisins verða 12 frístundahús. Bent er á að hér er um að ræða breytta lýsingartillögu, sem áður hefur verið auglýst, og kemur þessi lýsing í stað þeirrar fyrri. Málsmeðferð verður samkvæmt 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagslýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 19. september til 3. október 2018 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, skal komið á framfæri bréflega eða með tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en föstudaginn 5. október 2018.

Miðvikudaginn 26. september 2018 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem breytingartillagan verður kynnt þeim sem þess óska.

Lýsing aðalskipulagsbreytingar


Byggðarráð í umboði Sveitarstjórnar Borgarbyggðar hefur á 457. fundi sínum þann 19. júlí 2018, samþykkt eftirfarandi breytingu á deiliskipulagi í Borgarbyggð.

Málsmeðferð verður í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Frístundabyggð í landi Urriðaár – breyting á deiliskipulagi.

Frístundabyggðin var skipulögð árið 2000. Á þeim tíma sem liðinn er síðan, hafa kröfur og væntingar til frístundahúsa breyst. Breytingin nær aðeins til byggingarskilmála í kaflanum „Húsagerð“ í greinargerð skipulagsins, en uppdráttur er óbreyttur.

Breytingartillaga er sett fram í greinargerð dags. 11. júlí 2018 og liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 27. júlí 2018 til 7. september 2018 og verða gögnin einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðilum sem hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við breytingartillögu. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 7. september 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 1. ágúst 2018 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem breytingartillaga verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Urriðaá-breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 171. fundi sínum þann 7. júní 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi:

Miðnes í Borgarnesi – lýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022, vegna þéttbýlisuppdráttar Borgarness. Í breytingunni felst að nýtingarhlutfall mun breytast á svæðinu. Málsmeðferð verði samkvæmt 36. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Miðnes – lýsing

Iðunnarstaðir í Lundarreykjardal – lýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Iðunnarstaðir – lýsing

Í breytingunni felst að landnotkun svæðis í landi Iðunnarstaða, breytist úr landbúnaði í verslun- og þjónustu og opið svæði til sérstakra nota. Breytingin tekur til 4,2 ha svæðis, verslunar- og þjónustusvæðis 1,6 ha með nýtingarhlutfalli 0,18 og opins svæðis til sérstakra nota 2,6 ha. Málsmeðferð verði samkvæmt 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar.

Litlu-Tunguskógur – lýsing vegna breytingar á deiliskipulagi frístundabyggðar.

Í skipulagstillögunni eru 21 frístundahúsalóð ásamt lóð undir dæluhús. Lóðirnar eru breytilegar að stærð allt frá 2.861 m² upp í 7.226 m². Búið er að velja hverju húsi byggingarreit sem fellur best að landi og orsakar sem minnsta röskun á gróðri. Með tilkomu nýs frístundasvæðis fylgir ruðningur á hluta af birkiskógi svæðisins, tæpur 1 hektari að stærð, en ruðningur verður í götustæðum og innan byggingarreits. Í samráði við Skógrækt ríkisins er gert ráð fyrir jafn stóru svæði til mótvægisaðgerða. Málsmeðferð verði samkvæmt 43. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ábendingar vegna ofangreindra lýsinga skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi miðvikudaginn 6. júlí 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Litlu-Tunguskógur – lýsing

Melabraut, Hvanneyri – tillaga að nýju deiliskipulagi athafnasvæðis.

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir athafnasvæði nyrst og austast í útjaðri þéttbýlis á Hvanneyri í Borgarbyggð. Skipulagssvæðið sem er um 5,7 ha að stærð, afmarkast af beitilandi prestsetursins Staðarhóls til vesturs, Melabraut til norðurs, Grímarsstaðavegi (nr. 5317) til austurs og beitilandi Landbúnaðarháskólans til suðurs. Aðkoma er frá Melabraut sem tengist þéttbýli Hvanneyrar til vesturs og Grímarsstaðavegi til austurs. Gert er ráð fyrir 21 lóð á svæðinu og eru þær á bilinu 1.518 – 2.258 m² að stærð. Tvær lóðir eru þegar byggðar þ.e. við Melabraut 6 og  10. Málsmeðferð verði samkvæmt 41. grein Skipulagslaga nr. 123/2010. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar.

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 15. júní til 27. júlí 2018 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar, www.borgarbyggd.is.

Nýtt deiliskipulag – tillaga

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 27. júlí 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Fimmtudaginn 21. júní 2018 milli kl 17:00 og 18:00 verður umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir athafnasvæði við Melabraut verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Skipulagsauglýsing

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti samhljóma á fundi sínum þann 10. nóvember 2016 að gera breytingar á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 á Hringvegi (1) um Borgarnes (hjáleið). Á 169. fundi sveitastjórnar þann 12. apríl 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagslýsingu:

Hringvegur (1) í Borgarnesi – lýsing á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

Lýsing á breyting á Aðalskipulagi 2010-2022, vegna afturköllunar á færslu Hringvegar (1) við Borgarnes. Vegstæði og áhrifasvæði núverandi Hringvegar (1) er í gegnum Borgarnes. Það liggur í gegnum og á mörkum þéttbýlisins frá Borgarfjarðarbrú, eftir Borgarbraut gegn um Dílatangahæð, Hrafnaklettsholt og að Hringvegi (1) norður. Málsmeðferð verði samkvæmt 36. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ábendingar vegna lýsingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi miðvikudaginn 09. maí 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Fimmtudaginn 3. maí 2018 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 fyrir færslu Hringvegur (1) í Borgarnesi verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Hringvegur – lýsing

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 166. fundi sínum þann 8. febrúar 2018, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagslýsingu:

Bjargsland II í Borgarnesi – Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022.

Gera þarf breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna fyrirhugaðrar breytingar á deiliskipulagi fyrir Bjargsland II, í Borgarnesi, sem samþykkt var í sveitarstjórn Borgarbyggðar 30. nóvember 2006 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda (nr. 1166/2006) , 19. desember 2006.

Skipulagssvæðið er um 7 ha að stærð.  Það afmarkast að vestan verðu af götunum Hrafnakletti og Egilsholti, og lóðunum Egilsholti 1 og 2. Að norðan verðu afmarkast skipulagssvæðið af verslun og þjónustusvæði S2. Að austan verðu afmarkast svæðið af íbúðarsvæði Í11, óbyggðu svæði og austurmörkum lóða við Fjóluklett 16, 18, 20 og 22.  Að sunnan verðu afmarkast svæðið af suðurmörkum lóða við Fjóluklett 6, 8, 10, 12 og 14 og norðurmörkum þjónustulóðar Þ4 við Ugluklett.

Skipulagslýsing felst í því að breyta landnotkun og gatnakerfi í Bjargslandi II, í Borgarnesi. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 08.02.2018 og tekur til breytinga á afmörkun íbúðarsvæðis Í10 og Í11, og verslunar- og þjónustusvæðis S2. Íbúðarsvæði Í10 minnkar og verður einungis vestan Hrafnakletts, þ.e. göturnar Kvíaholt, Stekkjarholt og Stöðulsholt.  Íbúðarsvæði Í11 stækkar til vesturs og svæði fyrir verslun og þjónustu S2 stækkar til suðvesturs, en minnkar jafn mikið á móti í austri. Nýtt íbúðarsvæði Í12 verður til, þ.e. Fjóluklettur og svæðið norðan hans verður skilgreint sem annað íbúðarsvæði. Opið svæði til sérstakra nota O15, þ.e. leiksvæði, er fellt út og óbyggt svæði minnkað. Málsmeðferð verði í samræmi við 36. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ábendingar vegna lýsingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi föstudaginn 09. mars 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Miðvikudaginn 07. mars 2018 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem skipulagslýsing verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

a406-lýsing greinargerð – 180228 (002)

Skipulagsauglýsingar

Skotæfingasvæði í landi Hamars – Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 164. fundi sínum þann 14. desember 2017, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulagslýsingu:

Skotæfingasvæði í landi Hamars – Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Skipulagslýsing felst í því að breyta landnotkun 16,7 ha svæðis úr landbúnaði í íþróttasvæði (Í) og að skilgreina nýja reið- og gönguleið um 400 metra sunnan við svæðið. Nýr aðkomuvegur verður lagður að svæðinu frá Bjarnhólum sunnan efnistökusvæðis og mun samnýttur með núverandi reið- og gönguleið. Skipulagslýsing er sett fram á uppdrætti dags. 5. desember 2017. Málsmeðferð verði í samræmi við 31. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Ábendingar vegna lýsingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi föstudaginn 19. janúar 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Fimmtudaginn 11. janúar 2018 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem skipulagslýsing verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

a406-Lýsing breyting skotæfingasvæðis 29 11 2017 (2)

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 163. fundi sínum þann 9. nóvember 2017, samþykkt að auglýsa tillögur að breytingu tveggja deiliskipulaga og eru þær auglýstar í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 Gamli miðbær í Borgarnesi – tillaga að breyttu deiliskipulagi (birt 22.11.2017)

 

Breytingin felst í eftirfarandi: Íbúðarlóðirnar Brákarsund 2 og 4 falla niður. Skilgreind verður sameignarlóð, Brákarsund 2, sem tilheyrir Brákarbraut 10 og Brákarsundi 1, 3, 5 og 7, fyrir sorplausnir með djúpgámum. Lóðamörk og byggingarreitir Brákarsunds 1 og 3 hliðrast til þannig að byggingarreitur verður samliggjandi. Skilgreind verður sameignarlóð; Brákarsund 4, sem tilheyrir Brákarsundi 1 og 3 og nýtist sem bílastæði. Lóð Brákarsunds 5 stækkar um 572 m² og heimilt verður að byggja allt að 30 m² hjóla- og vagnageymslu innan skilgreinds byggingarreits. Lóð Brákarbrautar 10 stækkar um 127 m². Stærð og lega leiksvæðis breytist. Fyrirkomulag gangstétta og bílastæða við Brákarbraut breytist og verða 23 bílastæði og tvö stæði fyrir rútur. Breyting verður gerð á landfyllingu og brimvörn við friðlýsta steinbryggju til þess að bæta aðgengi að henni. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 3. nóvember 2017.

Tillaga Gamli miðbær Borg breytt DSK

 

Helgavatn, Vatnshlíð – tillaga að breyttu deiliskipulagi (birt 22.11.2017)

Markmið breytinganna er að hnitfesta lóðarmörk, breyta vegum í samræmi við núverandi legu og afmarka byggingarreiti frístundahúsa. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 8. nóvember 2017.

 d491

Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 23. nóvember til  6. janúar 2018 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar, www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðilum sem hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 6. janúar 2018 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Miðvikudaginn 6. desember 2017 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar sérstaklega þeim sem þess óska.

Deildartunga 3 – tillaga að breytingu á deiliskipulagi (birt 17.10.2017)

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 161. fundi sínum þann 14. september 2017, samþykkt að auglýsa tillögu að skipulagi:

 Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Deildartungu 3 frá árinu 2014 sem tekur eingöngu til byggingarreits B. Byggingarreitur B stækkar úr 1280 ferm í 6350 ferm. og heildarbyggingarmagn hans eykst úr 500 fermetrum í 1000 fermetra. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 3. ágúst 2017.  Málsmeðferð verði í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.

A-DT- DSK – 02

Selás – tillaga að breytingu á deiliskipulagi (birt 17.10.2017)

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 162. fundi sínum þann 12. október 2017, samþykkt að auglýsa tillögu að skipulagi:

Tillagan felur m.a. í sér breytingu á aðkomu að hluta svæðisins. Lóðamörk og vegir eru í ósamræmi við gildandi deiliskipulag sem hefur áhrif á afmörkun svæðisins, því er tilgangur breytinganna að samræma gildandi deiliskipulag við núverandi aðstæður. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 20. ágúst 2014  Tillagan verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.

seláshverfi

Einkunnir – tillaga að nýju deiliskipulagi (birt 17.10.2017)

Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar hefur samþykkt á 382. fundi sínum þann 7. júlí 2016 að auglýsa deiliskipulag fyrir fólkvanginn Einkunnir.

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 1. júlí 2016. Skipulagið verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan er sett fram á einum uppdrætti þar sem einnig er greinargerð og felur m.a. í sér að skipuleggja land til útivistar og almenningsnota með áherslu á náttúru.

Friðlýsing fólkvangsins Einkunna var staðfest af ráðherra 20. júní 2017, skv. auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.

 Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 18. október til 30. Nóvember 2017 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar, www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 30. nóvember 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

d363-9 yfirlitskort uppfært 20.07.17

d363-9 sérkort uppf 20.07.17

Miðvikudaginn 8. nóvember 2017 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar sérstaklega þeim sem þess óska.

Flatahverfi – tillaga að nýju deiliskipulagi (birt 17.10.2017)

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 162. fundi sínum þann 12. október 2017, samþykkt eftirfarandi skipulag:

Umhverfis-, skipulags- og landbúnaðarnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi Flatahverfis á Hvanneyri. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 16. júní 2017 og felur m.a. í sér deiliskipulag fyrir íbúðasvæði og leikskóla. Athugasemdafrestur er liðinn og alls bárust athugasemdir frá þremur aðilum. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur farið yfir innsendar athugasemdir, svarað þeim og tekið tillit til þeirra. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á tillögu, tvær lóðir verða felldar niður vegna lagnaleiða og svæðið skilgreint sem almennings- og útivistarsvæði.

d1201 – Flatahverfi_03102017_skipulagstillaga

d1201-Flatahverfi_0310207_byggingarskilmálar

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 158. fundi þann 8. júní 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

Húsafell 3 – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 í Húsafelli 3 til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 01.06.2017. Hún felur í sér að landnotkun verður breytt úr frístundabyggð í verslun og þjónustu á reit sem í gildandi skipulagi er merktur F128. Málsmeðferð verði samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

5036-001-09-ASK-001-V02_aðalskipulagsbreyting

Húsafell 3 – Nýtt deiliskipulag

Í samræmi við ofangreinda breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar var á fundi sveitarstjórnar samþykkt tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu í landi Húsafells 3 til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 01.06.2017. Hún nær yfir svæði fyrir verslun og þjónustu í landi Húsafells 3 við Kaldadalsveg. Málsmeðferð verði samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 1. september 2017 til 13. október 2017 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Miðvikudaginn 20. september 2017 milli kl 17:00 og 18:00 verða starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar með opið hús í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi þar sem tillögurnar verða kynntar sérstaklega þeim sem þess óska.

5036-001-09-DSK-001-V02_deiliskipulag (2)

Hverjum þeim aðilum sem hagsmuna eiga að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 13. október 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Byggðarráð í umboði sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 420. fundi þann 6. júlí 2017, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulag:

Ánabakki 13 – nýtt deiliskipulag

Tillagan felur meðal annars í sér nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarhús og skemmu/hesthús, tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dagsett í apríl 2015. Málsmeðferð verði í samræmi við 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagstillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 2. ágúst til 15. september 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta er gefin kostur á að gera athugasemd við tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 15. september 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Ánabakki 13 – deiliskipulag

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 158. fundi þann 8. júní 2017, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulög:

Flatahverfi Hvanneyri – nýtt deiliskipulag

Tillagan felur í sér nýtt deiliskipulag fyrir íbúðasvæði og leikskóla í Flatahverfi á Hvanneyri. Tillagan er sett fram á uppdrætti með greinargerð dags. 26. maí 2017.  Málsmeðferð verði samkvæmt 41. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

d1201-Byggingarskilmálar

d1201-Skipulagsuppdráttur

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 23. júní til 4. ágúst 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögu. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 4. ágúst 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

 

Kveldúlfsgata 29 – lýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010–2022

 Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Lýsingartillaga tekur til breytingar á nýtingarhlutfalli fyrir Kveldúlfsgötu 29 innan íbúðarsvæðis Í5. Nýtingarhlutfall hækkar úr 0,5 í 1,0. Lýsing er sett fram í greinargerð dags 23.05.2017.  Málsmeðferð verður í samræmi við fyrstu málsgrein 30. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.

Kveldúlfsgata 29

Skipulagslýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 23. júní til 21. júlí 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri bréflega eða með tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en föstudaginn 21. júlí 2017.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 157. fundi þann 11. maí 2017, samþykkt að auglýsa eftirfarandi skipulög:

 Hrafnaklettur 1b – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Hrafnaklett 1b til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti ásamt greinargerð dags. 29. mars 2017 og felur í sér breytingu á nýtingarhlutfalli skipulagssvæðisins og skilgreiningu á fyrirhuguðum framkvæmdum. Málsmeðferð verði í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Hrafnaklettur 1b – breytt deiliskipulag – 29-03-17- a

 Dalsmynni – nýtt deiliskipulag

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að deiliskipulagi fyrir Dalsmynni  – Fagrabrekka 1-3 til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti með greinargerð dags. 1.12. 2010 sem var síðan uppfærður þann 18.des.2016. Hann felur m.a. í sér skilgreiningu á þremur frístundalóðum. Málsmeðferð verði í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

skipulag_mf191212-deili_nytt

Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 18. maí 2017 til 5. júlí 2017 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta, er gefin kostur á að gera athugasemd við tillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 5. júlí 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

 

Auglýsing um niðurstöðu sveitarstjórnar vegna skipulagsauglýsinga

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 156. fundi þann 7. apríl 2017, samþykkt eftirfarandi skipulög:

Miðsvæði Borgarness – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022.

Sveitarstjórn hefur samþykkt breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022. Tillagan var sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 31.1.2017 og felur í sér breytingu fyrir götureit innan miðsvæðis Borgarness M. Innan miðsvæðis verður skilgreindur götureitur þannig að úr verði tveir miðsvæðisreitir M1 og M3. Nýr reitur M3 nær til lóðanna Borgarbrautar 55, 57 og 59. Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn hefur svarað þeim aðilum sem gerðu athugasemdir á auglýsinga- og athugasemdafresti skipulagsins, frá 9. febrúar til og með 24. mars. Fimm athugasemdabréf bárust frá sjö aðilum. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemd við staðfestingu aðalskipulagsins og tekur það gildi þegar auglýsing hefur verið birt í B-deild Stjórnartíðinda.

 Miðsvæði Borgarness – breyting á deiliskipulagi.

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Borgarbraut 55-59. Tillagan var sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 30.01.2017. Markmið breytingartillögunnar eru að skapa skilyrði fyrir uppbyggingu hótels í bland við íbúðar- og verslunarhúsnæði á miðsvæði Borgarness.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Sveitarstjórn hefur svarað þeim aðilum sem gerðu athugasemdir á auglýsinga- og athugasemdafresti

skipulagsins, frá 9. febrúar til og með 24. mars. Fimm athugasemdabréf bárust frá sjö aðilum.

Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemd við að sveitarstjórn birti auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda, þegar aðalskipulagsbreyting sama svæðis hefur verið staðfest.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 156. fundi þann 7. apríl 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

Móttökustöð fyrir úrgang við Grímsstaði, Reykholtsdal – lýsing á breytingu aðalskipulags Borgarbyggðar 2010 – 2022

Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.  Tillagan felur í sér uppsetningu móttökustöðvar fyrir úrgang við Grímsstaði í Reykholtsdal. Tillagan er sett fram í greinargerð dagsettri í mars 2017 og verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en föstudaginn 2. júní 2017.

Syðri Hraundalur – Nýtt deiliskipulag

Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulag fyrir Syðri-Hraundal 2 til auglýsingar. Tillagan er sett fram með uppdrætti og greinargerð dags. 13. mars 2017 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á þremur lóðum með byggingarreit fyrir íbúðarhús, vinnustofu og hesthús í landi Syðri-Hraundals 2. Tillagan er auglýst samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skriflegum athugasemdir vegna nýs deiliskipulags, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is eigi síðar en mánudaginn 19. júní 2017.

Tillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar og eru aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar – www.borgarbyggd.is. Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, borgarbyggd@borgarbyggd.is veitir fúslega nánari upplýsingar, sé þess óskað.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 154. fundi þann 22. mars 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulag:

Lava Hótel Varmaland – breyting á deiliskipulagi

 Sveitarstjórn hefur samþykkt breytingu á deiliskipulagi fyrir Lava hótel Varmaland til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 16. mars 2017 og felur í sér stækkun skipulagssvæðisins úr 2,1 hektara í 3,2 hektara eftir breytingu. Samhliða deiliskipulagsbreytingunni verður skilgreiningu lóðar Húsmæðraskólans breytt í verslun-og þjónustulóð í aðalskipulagi. Markmið breytingartillögu er að tryggja atvinnu uppbyggingu í ferðaþjónustu á lóð gamla Húsmæðraskólans. Tillagan er auglýst í samræmi  við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagstillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 31. mars 2017 til 12. maí 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta, er gefin kostur á að gera athugasemd við tillöguna.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 12. maí 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

16023 DSK breyting til kynningar 16032017

 

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 153. fundi þann 09. mar 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

Into the Glacier – Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Tillagan er sett fram á uppdrætti og með greinargerð dags. 17. febrúar 2017 og felur m. a. í sér að landnotkun verður breytt í verslunar-og þjónustusvæði á um 13 hektara svæði sem skilgreint er í gildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar sem frístundabyggð nr. F128 í landi Húsafells II og III. Gert er ráð fyrir að á svæðinu verði þjónusta við ferðamenn sem fara í ísgöngin á Langjökli, ásamt því að þjónusta frístundabyggðina á nærliggjandi svæðum í framtíðinni. Tillagan er auglýst í samræmi við 30. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en miðvikudaginn 12. apríl 2017.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar og er aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar – www.borgarbyggd.is. Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, borgarbyggd@borgarbyggd.is veitir fúslega nánari upplýsingar, sé þess óskað.

5036-001-DSK-001-V01_Skipulagslýsing

LAVA-Hótel Varmaland – Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 breyting á landnotkun á svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6, til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 2. mars 2017 og felur í sér að á Varmalandi verði skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu S8 á 6.404 fermetra reit sem nær til lóðar gamla Húsmæðraskólans. Tillagan verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. mars 2017 til 28. apríl 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögu. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 28. apríl 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

 Varmaland breyting á aðalskipulagi

Grunnskólinn í Borgarnesi – óveruleg breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022.

Sveitarstjórn hefur á fundi sínum þann 2. Febrúar 2017, samþykkt tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er sett fram á uppdrætti ásamt greinargerð dags. 31.01.2017 og tekur breytingin til svæðis fyrir þjónustustofnanir Þ3 (Gunnlaugsgata 13, 17, 21 og 21b) og aðliggjandi svæðis fyrir íbúðabyggð (Brattagata, Skúlagata, Egilsgata, Helgugata og Gunnlaugsgata). Á skipulagsuppdrætti stækkar svæði fyrir þjónustustofnanir Þ3 úr 14.841 m² í 15.350 m² og íbúðasvæði minnkar úr 43.050 m² í 42.934 m².

Óverulag breyting á Aðalskipulagi GB

Grunnskólinn í Borgarnesi – nýtt deiliskipulag

 Sveitarstjórn hefur samþykkt deiliskipulag fyrir Borgarbyggð skólasvæði til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 16. janúar 2017 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á þremur lóðum, lóð Grunnskólans í Borgarnesi og lóðanna Skallagrímsgötu 7a og Gunnlaugsgötu 17. Lóð grunnskólans stækkar með sameiningu við lóðir sem áður voru Gunnlaugsgata 21 og 21a. Tillagan er auglýst í samræmi  við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 02. mars 2017 til 13. Apríl 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 13. apríl 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Deiliskipulagstillaga Grunnskólinn í Borgarnesi

 

Varmaland – tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Lýsing á breytingu á landnotkun á svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6 á Varmalandi.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti á 152. fundi þann 9. febrúar 2017, að auglýsa lýsingu á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022, samkvæmt skipulagslögum 30 gr. nr. 123/2010. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 3. febrúar 2017

Fyrirhugað er að breyta aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Á Varmalandi verður skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu S8 á 6404 m² reit sem nær til lóðar gamla Húsmæðraskólans. Reiturinn er í aðalskipulagi hluti af svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6, Grunnskóli Borgarfjarðar á Varmalandi. Þ6 nær til tveggja svæða, norðursvæði er 19593 m² og nær yfir grunnskólabyggingu, félagsheimili auk íbúðarhúsnæðis sem er sambyggt grunnskólabyggingu og suðursvæði sem nær til lóðar gamla Hjúsmæðraskóla. Reitur S8 er í eigu einkaaðila. Breyting verður gerð á skipulagsuppdrætti þar sem svæði fyrir verslun og þjónustu S8 verður skilgreint. Helstu ástæður breytinganna eru að innra skipulag hefur breyst á þann hátt að öll kennsla fer fram í húsnæði Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi. Í kjölfarið hefur húsnæði gamla Húsmæðraskólans verið selt og er fyrirhugað að opna hótel þar.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en mánudaginn 27. febrúar  2017.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar og er aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar – www.borgarbyggd.is. Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, borgarbyggd@borgarbyggd.is veitir fúslega nánari upplýsingar, sé þess óskað.

Lava – Varmaland, lýsing

Borgarbraut 55, 57 og 59 – breyting á aðal – og deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 151. fundi þann 2. febrúar 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

 Miðsvæði Borgarness – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 Miðsvæði til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 31.1.2017 og felur í sér breytingu fyrir götureit innan miðsvæðis Borgarness M. Innan miðsvæðis verður skilgreindur götureitur þannig að úr verði tveir miðsvæðisreitir M1 og M3. Nýr reitur M3 er 0,7 ha að stærð og nær til lóðanna Borgarbrautar 55, 57 og 59. Á lóð Borgarbrautar 55 verður nýtingarhlutfall 0,58, á Borgarbraut 57 verður nýtingarhlutfall 1,53 og á Borgarbraut 59 verður nýtingarhlutfall 2,09. Stærð miðsvæðis M1 verður eftir breytingu 5,3 ha og nýtingarhlutfall óbreytt. Tillagan er auglýst í samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 Miðsvæði Borgarness – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Borgarbraut 55-59 til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 30.01.2017. Markmið breytingartillögunnar eru að skapa skilyrði fyrir uppbyggingu hótels í bland við íbúðar- og verslunarhúsnæði á miðsvæði Borgarness. Tillagan er auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 09. febrúar 2017 til 24. mars 2017 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta, er gefin kostur á að gera athugasemd við tillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 24. mars 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Borgarbraut 55, 57 og 59 – aðalskipulagsbreyting

Borgarbraut 55, 57 og 59 – deiliskipulagsbreyting

 

Hvítárskógur 12 – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Niðurskógum í landi Húsafells III til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og greinargerð dags. 21. október 2016. Breytingin felur meðal annars í sér breytingu á byggingarreit lóðarinnar Hvítárskógar 12 landnúmer 195328 ásamt breytingu á byggingarskilmálum er varðar leyfilega hámarksstærð frístundahúss og geymsluhúss. Mænis og vegghæðir breytast ekki. Tillagan verði auglýst í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga 123/2010.

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu liggur  frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 29. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 29. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

deiliskipulagsbreyting-hvitarskogur-12-22-11-2016

Niðurskógur, Húsafelli – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Niðurskógum í landi Húsafells III til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og greinargerð dags. 27. október 2016. Breytingin tekur til 3,1 ha spildu austast á skipulagssvæðinu og felur í sér fjölgun byggingarreita um tvo við Brekkuskóg og tilfærslu byggingarreita við Norðurskóga. Tillagan verður auglýst í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga 123/2010.

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu liggur  frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 29. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 29. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

nidurskogur-husafelli-breyting-a-deiliskipulagi

Syðri Hraundalur – nýtt deiliskipulag, lýsing

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir lýsingu á deiliskipulagi fyrir Syðri-Hraundal 2 landnúmer 223296 til auglýsingar. Deiliskipulagið tekur til 11,9 ha svæðis, syðst á jörðinni. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 28. september 2016 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á einni lóð fyrir íbúðarhús, einni fyrir vinnustofu og annarri fyrir hesthús. Tillagan verður auglýst í samræmi við 40. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 15. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 15. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

sydri-hraundalur-nytt-deiliskipulag-lysing

Miðsvæði Borgarnes – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar – Lýsing

Sveitarstjórn samþykkir lýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 – Nýtingarhlutfall götureits á miðsvæði Borgarness, Borgarbraut 55,57 og 59 til auglýsingar. Tillagan er sett fram í greinagerð dags. 24. október 2016 og felur í sér breytingu fyrir götureit innan miðsvæðis Borgarness M. Innan miðsvæðis verður skilgreindur götureitur þannig að úr verði tveir miðsvæðisreitir M1 og M2. Tillagan verði auglýst í samræmi við fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

breyting-a-adalskipulagi-midsvaedi-lysing

lysing-2016-11-2 (efni frá kynningarfundi 2.11.16.)

 Hótel Reykholt – tillaga að breytingu á deiliskipulagi vegna stækkunar Hótels Reykholts.

Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir breytingu á deiliskipulagi vegna stækkunar Hótels Reykholts, samkvæmt skipulagsuppdrætti með greinagerð dags. 22. júní 2016 til auglýsingar. Deiliskipulagið felur m.a. í sér stækkun hótelsins til austurs. Tillagan verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á einum uppdrætti þar sem einnig er greinargerð. Skv. skipulagsuppdrætti dags. 22.06.2016, sem felur m.a. í sér stækkun á  byggingarreit til austurs, fyrir fyrirhugaða viðbyggingu við Hótel Reykholt.

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst, 2016 til 5. október 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 5. október 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Reykholt – deiliskipulagstillaga

Einkunnir – tillaga að nýju deiliskipulagi.

Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir að auglýsa deiliskipulag fyrir fólkvanginn Einkunnir. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 1. júlí 2016. Skipulagið verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á einum uppdrætti þar sem einnig er greinargerð. Skv. Skipulagsuppdrætti dags. 01.07.2016, sem felur m.a. í sér að skipuleggja land til útivistar og almenningsnota með áherslu á náttúru.

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst 2016 til 5. október 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 5. október 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Deiliskipulag í Einkunnum – sérkort

Deiliskipulag í Einkunnum

 Hvanneyri – nýtt deiliskipulag, lýsing

Sveitarstjórn samþykkir að láta auglýsa lýsingu á deiliskipulagi fyrir frístundabúskap á Hvanneyri ef fyrir liggur samþykki landeiganda. Tillagan er sett fram í greinagerð dags. 8. ágúst 2016 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á lóðum og byggingareitum fyrir húsdýrabyggingar til frístundanota, beitarsvæði og svæði fyrir reiðvöll. Tillagan verði auglýst í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Markmið deiliskipulags er að skilgreina lóðir og byggingareiti fyrir húsdýrabyggingar til frístundanota, beitarsvæði og svæði fyrir reiðvöll. Ein bygging má vera allt að 2000 m2  að grunnfleti og samanstendur af hesthúsi og reiðhöll. Á einni lóð er leyfilegt byggja allt að 480 m² við núverandi hesthús en aðrar byggingar mega vera allt að 225 m² að grunnfleti. Á svæðinu má stunda hestatamningar í atvinnuskyni.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst 2016 til 7. september 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 7. september 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Hvanneyri d493-Lýsing 4