Aðrir vefir Borgarbyggðar

Ráðhús Borgarbyggðar
   Borgarbraut 14
   310 Borgarnes
   Sími 433 7100
   Fax 433 7101
   Kt: 510694-2289

   
   
EnglishPolskiDanskDeutsch
Atburðadagatal
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Fyrri mánuður
apríl 2016
Næsti mánuður

Vennskapskommune samarbeide i Norden

 

Mellom de seks vennskapskommuner

 

Borgarbyggd, Island

Leirvik, Færøyerne

Pihtipudas, Finland

Falkenberg, Sverige

Dragsholm, Danmark

Ullensaker, Norge

 

er det ved stevne i Ullensaker kommune, juni 2001, vedtatt følgende uttalelse om det Nordiske samarbeidet.

 

Målsettinger:

 

Ø      Å utvikle og styrke det kulturelle samarbeidet, både innenfor idrett, folkeopplysning og kunst.

Ø      Å utveksle erfaringer innenfor kommunal administrasjon og organisasjon.

Ø      Å utvikle og styrke dialogen innenfor utdannelse m.v., som kommunene har ansvaret for.

Ø      Å medvirke til å styrke samarbeidet / eksporten av privat og offentlig virksomhet.

Ø      Å fremme kjennskapet til vennskapskommunenes turisttiltak.

Ø      Å hvert 2. år sette fokus på utvalgte temaer som kjennetegner den enkelte kommune.

 

Strategier:

 

Kulturaktiviteter:

v     Vennskapskommunene fungerer som drivkraft for undomsutvekslingen.

v     Vennskapskommunene deltar i idrettsevner og utveksler idrettsgrupper.

v     Vennskapskommunene støtter samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, foreninger, skoleklasser, ungdomsleire m.v.

v     Vennskapskommunene presenterer kunstutstillinger, teaterforestillinger, konserter m.v. hos hverandre.

v     Vennskapskommunene ønsker å utvikle den mellomfolkelige forståelse og knytte vennskapsbånd, bl.a. ved å støtte Foreningen Nordens avdelingers opplysende arrangementer og vennskapsbesøk.

 

Erfaringsutveksling:

v     Vennskapskommunene utveksler besøk blant politikere og administrasjon om å skape grobunn for ny utvikling og utveksling av faglige erfaringer, synspunkter m.v.

v     Vennskapskommunene statser på en bred utveksling af kommunenes medarbeidere, spesielt skal det settes fokus på utveksling av lærlinger.

 

Utdannelse:

v     Vennskapskommunene utveksler studenter på alle nivåer.

v     Vennskapskommunene skal fremme samarbeide og utveksling mellom skoleklasser, også via internett.

v     Vennskapskommunene skal i fellesskap søke midler fra Nordisk Råd til fremme av utveksling af skoleklasser.

 

Eksportfremme:

v     Vennskapskommunene utveksler og formidler næringslivskontakter mellom de etablerte næringsforeninger/råd i kommunene i de respektive land.

v     Vennskapskommunene støtter og deltar i utstillinger, virksomhetsbesøk, eksportfremstøt og formidling.

 

Turisme:

v     Vennskapskommunene skal synliggjøre det nordiske samarbeidet på turistområdet.

v     Vennskapskommunene skaper grobunn for en økt interesse for feriereiser hos hverandre.

v     Vennskapskommunene skal spesielt fremme utveksling på “seniorområdet”.

v     Vennskapskommunene etablerer fellesskaps sommer-ungdomsleire for 14-18 åringer i de respektive kommuner på skift.

 

Fasiliteter som vennskapskommunene vil stille til rådighet:

v     Vennskapskommunene utarbeider materiale som inneholder en presentasjon av kommunenes særtrekk. (Til bruk ved erfaringsutvekling, skoleklasser m.v.)

v     Vennskapskommunene stiller sommerhus, leilighet, leirskole eller liknene til rådighet for utveksling av studenter, idrettsutøvere m.fl.

v     Vennskapskommunene stiller idrettsanleg til rådighet ved utvekslingsbesøk.