Fara í efni

Algengar spurningar

Hér er að finna algengar spurningar sem berast okkur er varðar þjónustu sveitarfélagsins.

Ef þú finnur ekki svarið sem þú leitar af hér, þá biðjum við þig um að senda fyrirspurn á thjonustuver@borgarbyggd.is.


 Almennar upplýsingar

Hvar finn ég upplýsingar um opnunartíma íþróttamiðstöðva í Borgarbyggð?

Hér er að finna upplýsingar um opnunartíma íþróttamiðstöðva í Borgarbyggð.

Hvar finn ég upplýsingar um gjaldskrár Borgarbyggðar?

Gjaldskrá Borgarbyggða er að finna hér.

Reikningar og kröfur

Ég var að fá reikning frá Borgarbyggð, fyrir hverju?

Bankakröfur frá Borgarbyggð birtast í heimabanka (bankaappi) greiðanda, reikninga er hægt að nálgast undir Þjónustugátt, sjá hér. Einstaklingar og lögaðilar geta skráð sig inn með rafrænum skilríkum eða Íslykli. Eftir innskráningu er aðgengilegt að skoða reikninga og sundurliðun þeirra undir Gjöld. Einnig er möguleiki að skoða yfirlit aftur í tímann yfir greiðslur, dagsetningar og upphæðir. 

Ef þú finnur ekki það sem þú ert að leita af þá biðjum við þig að senda póst á thjonustuver@borgarbyggd.is.

Ég finn ekki álagningarseðil fasteigna, hvar er hann?

Álagningarseðlar fasteignagjalda eru á Mínar síður - Pósthólf á síðunni www.island.is.

Er afsláttur af fasteignagjöldum fyrir öryrkjar og eldri borgara?

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar sem eiga lögheimili í Borgarbyggð eiga rétt á afslætti af fasteignaskatti skv. reglum og ákvörðun
sveitarstjórnar hvert ár, sbr. heimild í 5. gr. laga 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Hjá hjónum og sambýlisfólki ræður aldur þess er fyrr verður 67 ára. Afsláttur nær einungis til íbúðarhúsnæðis sem viðkomandi býr sjálfur í.

Afsláttur ræðst af tekjum undanfarandi árs. Afslátturinn er reiknaður til bráðabirgða við álagningu út frá öllum skattskyldum tekjum einstaklings eða hjóna/sambúðarfólks, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekjum samkvæmt síðasta skattframtali, en þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna tekna síðasta árs er afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Tekjumörk eru ákveðin af byggðarráði Borgarbyggðar í desember á hverju ári.

Sorphirða- og flokkun

Hvar finn ég upplýsingar um sorphirðu í Borgarbyggð?

Allar helstu upplýsingar um endurvinnslu og flokkun er að finna hér

Hvar fæ ég sorptunnur?

Afgreiðsla sorpílát fer fram með rafrænum hætti, eyðublaðið er hér

Skipulags- og byggingarmál

Hvar finn ég upplýsingar um lausar lóðir í Borgarbyggð?

Á heimasíðu Borgarbyggðar, undir flýtileiðir er tengill sem heitir lausar lóðir. Einnig getur þú smellt hér og séð lista yfir lausar lóðir, lóðarumsóknir, og reglur um úthlutun lóða í Borgarbyggð. 

 Hvar get ég skoðað teikningar af byggingum?

Á heimasíðu Borgarbyggðar, undir flýtileiðir er tengill sem heitir Kortasjá. Einnig getur þú smellt hér og farið beint inn á síðuna.

Til að sjá teikningar þarf að haka við valkostinn teikningar af byggingum til hægri á kortinu. 

Hvernig stofna ég lóð úr landinu mínu?

Til þess að stofna lóð þarf landeigandi að hafa tvennt:

1) eyðublað fyrir stofnun landeignar og

2) hnitsettan uppdrátt af lóðinni.

Eyðublað fyrir stofnun landeignar, Umsókn um skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá (svokallað F-550) er hægt að nálgast á netinu [Tengill: Skráning landeigna | Fasteignaskrá (fasteignaskra.is) ]. Þar eiga að koma fram eftirfarandi upplýsingar:

 • heiti upprunalandareignar (nafnið á landinu sem verið er að stofna nýja landeign úr)
 • númer upprunalandareignar (landeignanúmer á landinu sem verið er að stofna nýja landareign úr – landeignanúmer eru 6 tölur en fasteignanúmer 7 tölur)
 • sveitarfélag (Borgarbyggð)
 • heiti nýrra landareigna (nafn á nýju lóðinni)
 • fjöldi nýrra landareigna (fjöldi lóða sem verið er að stofna)
 • mannvirki sem fylgja (ef mannvirki eiga að standa á lóðinni sem verið er að stofna er matshlutanúmer sett hér)
 • greiðandi
 • tengiliður
 • undirskrift eiganda (undirskrift þeirra sem eiga landið sem verið er að taka lóðina úr)

Á uppdrættinum þarf að koma fram:

 • hnit af lóðinni
 • texti sem segir: Tekið úr NAFN UPPRUNALANDAREIGNAR, landeignanúmer Lxxxxx
 • lóðarheiti (nýja nafnið)
 • stærð á lóðinni (í fm ef undir 1ha)
 • setja línu í texta fyrir nýtt landeignarnúmer
 • setja línu í texta fyrir nýtt fasteignanúmer
 • undirskrift mælingarmanns/hönnuðar lóðarblaðs
 • texti sem segir hver séu skekkjumörk í tæki
 • hvaðan vatn er tekið
 • sýna aðkeyrslu að lóðinni
 • kvöð um umferðarrétt
 • undirritun landeiganda og landeiganda aðliggjandi landeigna (ef við á).

Skilað inn á pappír í þríriti, tvö á hvítum pappír og eitt á gulum þinglýsingar pappír með undirritunum á öllum eintökum. Stærð pappírs er í A4.

ATH - ef loftmynd er sýnd á lóðablaði þarf bæði texti og útlínur sem á henni eru að vera í hvítum lit svo sjáist vel á gulum pappír.

Ferlið: frá landeiganda/hönnuði til sýslumanns

Þegar umsókn er skilað inn með fylgigögnum er hún tekin fyrir á næsta afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar skv. samþykkt um stjórn Borgarbyggðar. Til þess að málið sé tekið fyrir á dagskrá þarf að skila inn öllum gögnum fyrir afgreiðslu.

Við samþykkt á afgreiðslufundi er lóðin stofnuð af starfsmanni skipulagsmála og send áfram til landupplýsingadeildar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS). Þaðan er erindinu vísað áfram til fasteignaskrár HMS sem stofnar nýtt fasteignanúmer og að lokum afhent inn á biðskrá sýslumanns í tilheyrandi sveitarfélagi. Sveitarfélagið sér um að skila inn lóðablaðinu til þinglýsingar þegar að þessu skrefi kemur.

Sýsluskrifstofa Borgarness er að Bjarnarbraut 2 og er hún opin virka daga frá kl. 10:00 til 15:00.

Ferill þessi getur tekið mislangan tíma allt eftir álagi á hverjum stað fyrir sig en einnig eftir því hvort einhverjir hnökrar koma upp eins og ef gögnin reynast ekki rétt eða þinglýsingarferlið er snúið. Því er gott að vera með öll tilheyrandi gögn sem þarf að þinglýsa samfara lóðablaðinu strax í upphafi ferilsins til þess að takmarka biðtíma. Einnig að vera viss um að réttar upplýsingar séu á þeim skjölum sem skilað er inn í upphafi.

Ef allt fer vel þá er samt gott að gera ráð fyrir 3 mánuðum fyrir allt ferlið.

Hvar finn ég upplýsingar um skipulagsmál á kortasjá Borgarbyggðar?

Á heimasíðu Borgarbyggðar, undir flýtileiðir er tengill sem heitir Kortasjá. Einnig getur þú smellt hér og farið beint inn á síðuna. Þar til hægri er flettigluggi (ef hann sést ekki ýtið þá á bláu línurnar þrjár). Þegar valið er Skipulag með því að ýta á plúsinn fyrir aftan, þá opnast annar gluggi þar sem hægt er að velja einstök atriði frekar en að haka beint við boxið fyrir framan textann (hér fyrir neðan má sjá sýnishorn af valmöguleikum).

Hvað tekur langan tíma að fá nýtt deiliskipulag samþykkt?

Þegar áætlað er að gera nýtt deiliskipulag þarf oftast að gera fyrst lýsingu á deiliskipulagi. Landeigandi og hönnður skila þá inn lýsingu til sveitarfélagsins sem er tekin til afgreiðslu á fundi skipulags- og byggingarnefndar en nefndin fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar skv. samþykkt um stjórn Borgarbyggðar í þeim málum.

Lýsing er auglýst í 10-14 daga og óskað er eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila. Hagsmunaaðilum gefst þá færi á að koma með ábendingar ef einhverjar eru. Umsagnir og ábendingar eru svo sendar á hönnuð til yfirferðar.

Tillaga að nýju deiliskipulagi er nú send til sveitarfélagsins til auglýsingar og fer fullnaðarafgreiðslan fram hjá skipulags- og byggingarnefnd. Auglýst er í lögbundnar 6 vikur. Aftur er óskað eftir umsögnum og hagsmunaaðilum gefið færi á að gera athugasemdir ef einhverjar eru. Umsagnir og athugasemdir eru sendar á hönnuð eftir kynningartímann.

Að lokum er tilbúið deiliskipulag sent til sveitarfélagsins þar sem það er tekið fyrir hjá nefndinni og samþykkt. Undirrituð skjöl eru send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og varðveislu. Stofnunin hefur þrjár vikur til þess að koma með athugasemdir við nýtt deiliskipulag.

Sveitarfélagið sendir auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda um nýtt deiliskipulag sem þá öðlast gildi.

Gott er að gera ráð fyrir 6-8 mánuðum í ferlið frá upphafi til enda.

Nánari upplýsingar eru tiltækar á vef Skipulagsstofnunar.

Hvað tekur langan tíma að breyta aðalskipulagi?

Þegar gerð er aðalskipulagsbreyting eru margir aðilar sem koma að ferlinu frá upphafi til enda.

Fyrst skila landeigandi og hönnuður lýsingu að breytingu aðalskipulags til sveitarfélagsins. Er hún tekin til afgreiðslu á fundi skipulags- og byggingarnefndar og hjá sveitarstjórn. Lýsing er þá auglýst í 10-14 daga þar sem óskað er eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila og hagsmunaaðilum gefið færi á að koma með ábendingar. Umsagnir og ábendingar eru svo sendar á hönnuð til yfirferðar.

Næst kemur tillaga að breytingu á aðalskipulagi til sveitarfélagsins til auglýsingar og fer aftur fyrir nefnd og sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti tillöguna til auglýsingar að teknu tilliti til álits Skipulagsstofnunar en óska þarf heimildar til að auglýsa tillögur að breytingu aðalskipulags til stofnunarinnar. Eftir samþykki er tillagan auglýst í lögbundnar 6 vikur. Aftur er óskað eftir umsögnum og hagsmunaaðilum gefið færi á að gera athugasemdir ef einhverjar eru. Umsagnir og athugasemdir eru sendar á hönnuð eftir kynningartímann.

Tilbúin breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins kemur til staðfestingar sveitarstjórnar sem sendir frá sér undirritað skjal til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og varðveislu. Þegar stofnunin hefur yfirfarið breytinguna og samþykkt hana fyrir sitt leyti, er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og öðlast gildi.

Gott er að gera ráð fyrir 8-12 mánuðum í ferlið frá upphafi til enda.

Nánari upplýsingar eru tiltækar á vef Skipulagsstofnunar.

Hvaða upplýsingar þarf mæliblað að innihalda?

Hvar finn ég upplýsingar um efnistöku í mínu landi?

Á vef Vegagerðarinnar, Námur, eru góðar leiðbeiningar um efnistökusvæði. Þar er farið í þau lög og reglugerðir sem gilda um efnistökusvæði, hvaða leyfi þurfi til efnistöku og hvaða gögnum þurfi að skila inn auk fróðlegra upplýsinga um jarðmyndanir og landslag.

Mælt er með að kynna sér vel regluverkið og það skipulag sem í gildi er á svæðinu sem um ræðir.

Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar

Skipulagsgáttin er samráðsgátt um skipulagsmál, mat á umhverfisáhrifum og framkvæmdaleyfum. Þar er hægt að finna upplýsingar um mál í vinnslu hverju sinni, hægt að gera athugasemdir við mál á kynningartíma og nálgast endanleg gögn og afgreiðslur mála.

Á vefnum er hægt að skoða mál í kortasjá til þess að geta betur áttað sig á staðsetningu og umfangi framkvæmdar eða skipulagsáætlunar.

Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar

Hvaða aðilar sjá um hvaða hlutverk í skipulagsmálum?

Sveitarfélögin sjá um ferli aðalskipulags- og deiliskipulagsmála og samþykkja þau fyrir sitt leyti. Þau veita byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmdum í sveitarfélaginu.

Landeigendur og framkvæmdaaðilar geta óskað eftir að gerð verði breyting á aðalskipulag sveitarfélagsins og unnið tillögur að deiliskipulögum að fenginni heimild sveitarstjórnar í samvinnu við skipulagsráðgjafa.

Ýmsar opinberar stofnanir veita umsagnir við skipulagsáætlanir sem eru í ferli hjá sveitarfélaginu hverju sinni. Má þá nefna Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Minjastofnun Íslands, Náttúrustofnun Íslands, Skipulagsstofnun, Slökkvilið Borgarbyggðar,  Umhverfisstofnun, Vegagerðin og Veitur ehf.

Almenningur getur komið að vinnu við gerð áætlana í gegnum íbúafundi eða annað samráð sem sveitarfélagið stendur fyrir. Við formlega kynningu skipulagsáætlana getur almenningur einnig komið með skriflegar athugasemdir til sveitarstjórnar sem hagsmunaaðilar.

Skipulagsstofnun hefur eftirlit með framkvæmd skipulagslaga og -reglugerðar sem felst m.a. í því að veita leiðbeiningar, fara yfir skipulagstillögur sveitarfélaga, staðfesta aðalskipulag og svæðisskipulag, varðveita og miðla áfram upplýsingum um gildandi skipulagsáætlanir.

Dýrahald

Hvar get ég sótt um leyfi til gæludýrahalds?

Sótt er um leyfi til gæludýrahalds á Þjónustugátt Borgarbyggðar.

Ég þarf að hafa samband við gæludýraeftirlitið, hvernig geri ég það?

Gæludýraeftirlit er í höndum áhaldahúss. Hægt er að koma fyrirspurnum og ábendingum til verkstjóra áhaldahúss í síma 892 5678 .

Snjómokstur

Ég þarf að hafa samband við snjómokstursfulltrúa, hvernig geri ég það?

Þú finnur allar upplýsingar um snjómokstur, þar á meðal um snjómokstursfulltrúa hér.

 

Skólamál