Fara í efni

Sértæk þjónusta við fólk með fötlun

Þjónusta við fatlaða er veitt skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, reglugerðum þeim tengdum og sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra.

Helstu þjónustuþættir eru eftirfarandi:

Búsetuþjónusta
Búsetuþjónusta er veitt fólki með fötlun, sem er 18 ára eða eldra, hvort sem það býr í eigin húsnæði, leiguhúsnæði eða íbúðakjarnanum við Skúlagötu/Brákarbraut. Þjónustan er veitt samkvæmt þjónustusamningi við viðkomandi aðila og byggir á mati á þjónustuþörf að höfðu samráði við viðkomandi eða talsmann hans. Í búsetuþjónustu felst heimilishjálp, félagsleg liðveisla og frekari liðveisla.

Heimililshjálp
Heimilishjálp er aðstoð við almennt heimilishald,- þrif, þvotta o.þ.h. 

Félagsleg liðveisla
Félagsleg liðveisla er hugsuð til að koma í veg fyrir félagslega einangrun og er fyrst og fremst aðstoð til að njóta menningar- og félagslífs. 

Frekari liðveisla
Frekari liðveisla er sú aðstoð sem þarf, til viðbótar við heimilishjálp og félagslega liðveislu, til að fólk með fötlun geti haldið eigin heimili og felur í sér margháttaða aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs.

Ferðaþjónusta
Borgarbyggð rekur ferðaþjónustu fyrir aldraða og fatlaða. 

Ráðgjöf
Aðgangur er að ráðgjöf og aðstoð hvort sem er hjá félagsráðgjafa, sálfræðingi eða þroskaþjálfa.

Aldan dósamóttaka – Aldan vinnustofa
Fyrir hendi er verndaður vinnustaður þar sem unnið er við flösku- /dósamóttöku o.fl. Einnig vinnustofa þar sem unnið er við ýmiskonar störf .

Þjónusta við börn / fjölskyldur fatlaðra bar
Fötluð börn geta átt rétt á liðveislu, stuðningsfjölskyldu og eða skammtímavistun.

Allar frekari upplýsingar hjá starfsmönnum félagsþjónustu.

Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins má einnig finna gagnlegar upplýsingar.