Fara í efni

Leikskólar í Borgarbyggð

Í Borgarbyggð eru starfandi fimm leikskólar sem starfa eftir lögum og reglugerðum um leikskóla og skólastefnu Borgarbyggðar. Mennta- og menningarmálaráðuneyti mótar uppeldisstefnu leikskóla í aðalnámskrá leikskóla og Borgarbyggð setur fram áherslur sveitarfélagsins í skólastefnu en sérhver leikskóli skipuleggur og starfar eftir sínum áherslusviðum og mótar skólanámskrá sem aðgengileg er á heimasíðum leikskólanna og byggja á markmiðum laga um leikskóla og aðalnámskrá.

Sækja um leikskólapláss

Skólaþjónusta leikskóla

Skólaþjónusta mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni barna og unglinga og virku samstarfi við foreldra. Í reglugerð nr. 444/2019 um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum kemur fram að hlutverk skólaþjónustu sé að veita stuðning við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra. Einnig að veita starfsfólki skóla og starfsemi þeirra stuðning. Skal þjónustan beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni er upp koma í skólastarfinu.

Upplýsingar um fyrirkomulag skólaþjónustu Borgarbyggðar má sjá nánar í handbók skólaþjónustu.

 

Reglur um innritun barna í leikskóla Borgarbyggðar

Umsókn
Sótt er um leikskóladvöl á vef Borgarbyggðar (Þjónustugátt). Skilyrði fyrir leikskóladvöl er að barn eigi lögheimili í Borgarbyggð, en barnið getur verið á biðlista þótt lögheimili sé annars staðar. Vegna tímabundinna dvala barna með lögheimili í öðrum sveitarfélögum er farið eftir viðmiðunarreglum Borgarbyggðar vegna skóladvalar barna utan lögheimilissveitarfélags.

Úthlutun /innritun í leikskóla
Farið er eftir aldursröð í úthlutun. Systkini hafa forval í þann leikskóla sem eldra systkini er í þegar að úthlutun er komið skv. aldursröð.

Innritun
Leikskólastjóri tilkynnir foreldrum hvenær barnið getur hafið leikskólagöngu, að jafnaði eigi síðar en fjórum vikum áður en leikskóladvöl hefst. Staðfesta þarf dvölina hjá leikskólastjóra innan 10 daga frá því að tilkynning berst.

Uppsagnarfrestur
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við fyrsta eða fimmtánda dag hvers mánaðar. Uppsögn skal vera skrifleg og skilast til leikskólastjóra á þar til gerðu eyðublaði. Skuldi foreldrar þrjá mánuði er barninu sagt upp leikskóladvöl.

Leikskólagjöld
Gjald fyrir dvöl á leikskóla er innheimt fyrirfram. Leikskólagjöld eru innheimt í ellefu mánuði á ári. Gjaldskrá leikskóla er endurskoðuð árlega og tekur sveitarstjórn ákvörðun um breytingar á henni. Gjaldskrá leikskóla er aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar og hér.

Gjaldskrá leikskóla Borgarbyggðar má sjá undir „Gjaldskrár“

Dvalartími
Leikskólar eru opnir virka daga kl. 07.45-16.30. Gerður er dvalarsamningur um dvöl barnsins á leikskólanum. Hægt er að sækja um breytingu á dvalartíma hjá leikskólastjóra. Börn skulu taka fjögurra vikna sumarleyfi.

Starfsfólk leikskóla Borgarbyggðar er bundið þagnarskyldu.

Gagnabanki fyrir lestur

Hér má finna bæklinga um hugmyndir fyrir heimalestur fyrir hvert aldursstig. Hér er einnig að finna ýmsar upplýsingar um lestur og krækjur á myndbönd frá Menntamálastofnun.

Lestur samanstendur af fjölmörgum grunnþáttum og færni á hverju svið er mikilvægur liður í heildar lestrarfærni hvers barns.

Gagnabanki 

Leikskólinn Andabær
Skólastjóri: Ástríður Guðmundsdóttir
Arnarflöt 2
310 Borgarnes
Leikskólinn Klettaborg
Skólastjóri: Steinunn Baldursdóttir
Borgarbraut 101
310 Borgarnes
Leikskólinn Hnoðraból
Skólastjóri: Sjöfn Guðlaug Vilhjálmsdóttir
Kleppjárnsreykjum
311 Borgarnes
Leikskólinn Ugluklettur
Skólastjóri: Kristín Gísladóttir
Uglukletti 1
310 Borgarnes
Leikskólinn Hraunborg
Skólastjóri: Bára Tómasdóttir
Bifröst
311 Borgarnes