Fara í efni

Sorphirða

Úrgangsmál

Í Borgarbyggð er úrgangur frá öllum heimilum flokkaður til endurvinnslu og förgunar. Þá er úrgangur frá sumarhúsum í stærstu sumarhúsahverfum flokkaður. Flokkun úrgangs er mikilvægur þáttur til verndunar umhverfis og ætti að vera sjálfsagður hluti af starfsemi heimilis og fyrirtækja. Úrgangur er auðlind.

Regluleg sorphirða er til allra heimila í sveitarfélaginu, gámavellir eru á nokkrum stöðum auk þess sem móttökustöð er við Sólbakka í Borgarnesi sem er opin alla daga.  Þar er og hægt að skila heimilisúrgangi utan opnunartíma. Heyrúlluplast er sótt á lögbýli sex sinnum á ári, nauðsynlegt er að skrá sig hjá þjónustuaðila en þjónustuaðili Borgarbyggðar er Íslenska Gámafélagið.

Umsókn um sorpílát

Afgreiðsla sorpíláta fer fram hjá Borgarbyggð og senda skal inn umsókn með rafrænum hætti

EYÐUBLAÐ

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Tryggvadóttir deildarstjóri umhverfis- og framkvæmdamála í síma 433-7100.

Brúna tunnan

Frá og með 1. apríl 2020 er ein 140 l. tunna fyrir jarðgeranlegan eldhúsúrgang við hvert heimili.  Í þessa tunnu skal setja allan eldhúsúrgang sem tilfellur á heimilinu. Mikilvægt er að úrgangi sé skilað í maíspokum í tunnuna. Tunnan er tæmd á tveggja vikna fresti yfir sumartímann og einu sinni í mánuði yfir veturinn.  Með brúnu tunnunni eykst úrgangsþjónusta sveitarfélagins og dregið verður úr urðun hráefnis, enda er framleitt úr úrganginum molta sem nýtist sem jarðvegsbætir. 

Græna tunnan

Á hverju heimili í þéttbýli er 240 l. tunna fyrir flokkaðan endurvinnsluúrgang.  Í þessa tunnu skal setja allar umbúðir; plast, pappír, pappa, ál og málma sem er stór hluti af hefðbundnu heimilishaldi. Tunnan er tæmd á tveggja vikna fresti. Á hverju heimili í dreifbýli er 660 l. kar fyrir endurvinnsluúrgang sem tæmt er á fjögurra vikna fresti.

Grátunna

Á hverju heimili í þéttbýli og dreifbýli er ein 240 l. tunna fyrir óflokkaðan úrgang. Í þessa tunnu fer allur úrgangur sem ekki er hægt að flokka í grænu tunnuna. Tunnan er tæmd á mánaðarfresti í þéttbýli og í dreifbýli. Úrgangur úr grátunnu er urðaður á urðunarstað Sorpurðunar Vesturlands í Fíflholtum.

Hreinsunarátök

Sveitarfélagið útvegar gáma á valda staði í sveitarfélaginu í sérstöku hreinsunarátaki í dreifbýli er vor og haust þar sem íbúum í dreifbýli gefst kostur á að losa sig við mismunandi úrgangsflokka.

Urðunarstaður fyrir óvirkan úrgang í Bjarnhólum

Tekið er á móti úrgangi sem flokkast sem óvirkur úrgangur á sorpmeðhöndlunarsvæði Borgarbyggðar við Bjarnhóla. Verktakar og rekstraraðilar þurfa að óska eftir aðgangi að svæðinu við Áhaldahús Borgarbyggðar.

Förgun dýraleifa

EYÐUBLAÐ

  • Pantanir eru gerðar með því að smella á appelsínugula reitinn hér fyrir ofan.
  • Þjónustupantanir skulu berast fyrir klukkan 08:00 á mánudegi.
  • Frá 1. febrúar 2021  fer söfnun fram aðra hvora viku yfir vetrartímann (1. des-31.mars).
  • Sveitarfélaginu er skipt í tvö svæði: Norðurárdalur, Borgarhreppur og vesturlínan er tekin fyrri vikuna, og aðrir hlutar sveitarfélagsins hina vikuna. Söfnun getur frestast vegna óveðurs eða ófærðar. Hirðing fer fram vikulega á tímabilinu 1. apríl – 30. nóvember.

  • Einnig má senda beiðni á netfangið dyraleifar@borgarbyggd.is

Móttökustöð við Sólbakka í Borgarnesi

Á móttökustöðina við Sólbakka í Borgarnesi er unnt að skila inn öllum úrgangi. Íbúum er frjálst að losa sig við almennan heimilisúrgang, allt að 8 rúmmetrum á ári án gjaldtöku. Íbúar sem standa í framkvæmdum greiða fyrir þann úrgang sem þeir skila inn á móttökustöðina.

Afgreiðslutímar móttökustöðvar

  • Sunnudaga – föstudaga 14:00-18:00
  • Laugardaga 10:00-14:00